Bezlik

Okazuje się, że jest to słowo bardzo stare, od dawna notowane w słownikach, a sieć telefonii komórkowej  „Plus” jedynie je odkurzyła…

Nieprzynoszenie

Nad pisownią przeczenia  „nie” z rzeczownikami odczasownikowymi (inaczej odsłownymi) od dawna ciąży jakieś fatum…

Niemalże

Kiedyś istniały w słownikach rozbieżności na temat ortografii tego słowa, ale zostały usunięte, i dziś podaje się w nich wyłącznie...

Poseł, posłanka

Niektórzy twierdzą, że skoro mężczyzna jest  „posłem”, to żeńskim odpowiednikiem tej nazwy powinno być słowo „posełka”, bo  „posłanka” kojarzy się...

Wart

– Manuel Arboleda, filar obrony Lecha Poznań, ma mało czasu na decyzję: albo do końca tygodnia zgodzi się podpisać nowy...

Suma zmian

– (…) Wykażą [kandydaci popierani przez Platformę Obywatelską – mój przypis], że suma zmian lokalnych wraz ze zmianami podejmowanymi na...

Aquapark (II)

A jednak trzeba dopuścić oboczną artykulację [akwapark] i [akłapark] tego słowa. Ta druga jest zgodna z tzw. wymową łacińską restytuowaną…

Alboby

– Gdyby mężczyźni i kobiety mówili w łóżku jego tekstami, to albo by się pozabijali, albo nie wychodziliby z sypialni...

Aquapark

Każdy, kto choć trochę liznął łaciny, wie, ze słowo to wymawia się [akwapark], a nie [akupark]…

Bronić pozycji

– Po czterech latach Platforma Obywatelska broni pierwszą pozycję… (Tomasz Seklelski w rozmowie z Jarosławem Kuźniarem, TVN 24, 22 listopada...

Ryzykować coś

– Zawodowo ryzykowałem zawsze: egzaminem do Wyższej Szkoły Teatralnej, potem byciem aktorem w teatrze… (Andrzej Grabowski o swojej płycie „Mam...

Muzeum, liceum (akcent)

Akcentowanie owych wyrazów na pierwszej sylabie nie ma żadnego uzasadnienia, ponieważ zarówno w greckich formach, jak i w łacińskich przycisk pada...