Roczne Archiwum: 2010

Bezlik

Okazuje się, że jest to słowo bardzo stare, od dawna notowane w słownikach, a sieć telefonii komórkowej  „Plus” jedynie je odkurzyła…

Nieprzynoszenie

Nad pisownią przeczenia  „nie” z rzeczownikami odczasownikowymi (inaczej odsłownymi) od dawna ciąży jakieś fatum…

Niemalże

Kiedyś istniały w słownikach rozbieżności na temat ortografii tego słowa, ale zostały usunięte, i dziś podaje się w nich wyłącznie pisownię łączną

Poseł, posłanka

Niektórzy twierdzą, że skoro mężczyzna jest  „posłem”, to żeńskim odpowiednikiem tej nazwy powinno być słowo „posełka”, bo  „posłanka” kojarzy się bardziej z „posłańcem”…

Aquapark (II)

A jednak trzeba dopuścić oboczną artykulację [akwapark] i [akłapark] tego słowa. Ta druga jest zgodna z tzw. wymową łacińską restytuowaną…

Aquapark

Każdy, kto choć trochę liznął łaciny, wie, ze słowo to wymawia się [akwapark], a nie [akupark]…

Muzeum, liceum (akcent)

Akcentowanie owych wyrazów na pierwszej sylabie nie ma żadnego uzasadnienia, ponieważ zarówno w greckich formach, jak i w łacińskich przycisk pada na drugą zgłoskę od końca. A jednak jest niezwykle częste…

Anulacja

Z punktu widzenia słowotwórstwa owej formie nie da się niczego zarzucić. Utworzono ją poprawnie przyrostkiem „-acja” od podstawy łacińskiego czasownika„annullare” ( „anul-” +  „-acja”). Ale nieco razi, gdyż przyzwyczailiśmy się do słowa„anulowanie”, przez lata będącego...