Bić brawo

Właściwie ów zwrot jest niepoprawny i nielogiczny, ale się przyjął… Lepiej mówić jednak „bić oklaski”…