Roraty

Słowniki podają formę „roratny”.  Tymczasem częściej jest w użyciu przymiotnik „roratni”…