Miesięczne Archiwum: Grudzień 2008

Roraty

Słowniki podają formę “roratny”.  Tymczasem częściej jest w użyciu przymiotnik “roratni”…