Nie do poznania

Część językoznawców (na szczęście nie wszyscy!) uważa to wyrażenie za niepoprawne i stoi na stanowisku, że należy mówić i pisać...

Dlaczego mówimy babie lato?

Istnieje kilka hipotez na temat pochodzenia owej nazwy. Wszystkie mają związek babą (‘starszą kobietą’), pajęczyną i ciepłą jesienią