Miesięczne Archiwum: Październik 2008

Nie do poznania

Część językoznawców (na szczęście nie wszyscy!) uważa to wyrażenie za niepoprawne i stoi na stanowisku, że należy mówić i pisać „zmienić się do niepoznania”.