Generować, wygenerować

Czasowniki te lepiej sobie w starannej polszczyźnie darować. Są przecież rodzime odpowiedniki „uzyskać”, „powodować”, „osiągać”, „wytwarzać”…

Atletka

Piszę, ponieważ (tak sądzę) znalazłam małą nieścisłość w felietonie „O agrafce, karafce i brytfannie”. Napisał Pan, że nie ma odpowiedników...