Miesięczne Archiwum: Kwiecień 2008

O anagramie raz jeszcze

Zdaniem Czytelnika z Opola dodanie do definicji tego słowa wyrazu „wszystkie” (litery) jest zbędne. Nie trzeba podkreślać, że musi on zawierać tyle samo liter, co wyraz podstawowy, bo to oczywiste

Delikwent

Odchodzi powoli w przeszłość pierwotne znaczenie tego słowa, czyli ‘człowiek sądzony za przestępstwo, winowajca’