Roczne Archiwum: 2008

Roraty

Słowniki podają formę „roratny”.  Tymczasem częściej jest w użyciu przymiotnik „roratni”…

Kawalkada

Kiedyś słowem tym nazywano wyłącznie ‘grupę osób na koniach’. Dziś dopuszcza się do użytku wyrażenie „kawalkada pojazdów”, ale już nie… „kawalkada pieszych”

Nie do poznania

Część językoznawców (na szczęście nie wszyscy!) uważa to wyrażenie za niepoprawne i stoi na stanowisku, że należy mówić i pisać „zmienić się do niepoznania”.