Józef kardynał Glemp

Współcześnie słowo „hrabia” czy „książę” włożone między imię i nazwisko razi poczucie językowe wielu Polaków. Ale w oficjalnych tekstach kościelnych...