Są wyłącznie perfumy

Pokrapia Zosię wkoło wyborną »perfumą«” ‒ pisał w „Panu Tadeuszu” Adam Mickiewicz. Ale dziś nie ma żadnej „perfumy” ani żadnego...