Miesięczne Archiwum: Czerwiec 2007

Erywań albo Erewan

W 1997 r. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej obligatoryjnie wprowadziła dawną nazwę stolicy Armenii