Miesięczne Archiwum: Czerwiec 2007

Powinien być Erywań

W 1997 r. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej obligatoryjnie wprowadziła dawną nazwę stolicy Armenii