Miesięczne Archiwum: Maj 2007

Pokoi i pokojów

Kiedy chcemy utworzyć formy II przypadka od rzeczowników męskich zakończonych na „-je”, cała rzecz wcale nie jest taka oczywista, jakby się mogło wydawać…