Darzbór!

Myśliwi nie przyjmują do wiadomości, że ich łowieckie powitanie ma być pisane jako jeden wyraz. – Przecież akcentuje się [darz...

Prząśniczka

Powszechnie sądzi się, że słowo to oznacza ‘kobietę prządkę’. Tymczasem tak nie jest…