Miesięczne Archiwum: Kwiecień 2007

Darzbór!

Myśliwi nie przyjmują do wiadomości, że ich łowieckie powitanie ma być pisane jako jeden wyraz. – Przecież akcentuje się [darz bór] – mówią…