Miesięczne Archiwum: Marzec 2007

Lampa Aladyna

Nie ma etymologicznego uzasadnienia pisownia „Alladyn” (przez dwa „l”). Warto o tym pamiętać…

Adoptować i adaptować

Mylenie tych dwóch czasowników jest niezwykle irytujące. A wystarczy zapamiętać: „adoptować”, bo „adopcja”, „adaptować”, bo „adaptacja”