Jedna z nielicznych polskich gazet

Jesteśmy jedną z nielicznych polskich gazet, która ma taki długi rodowód…(Jerzy Baczyński, „Pół wieku razem”, „Polityka” nr 8 z 2...