Spa

Należy przyjąć do wiadomości, że pojawił się w polszczyźnie neologizm, po który chętnie sięgają firmy kosmetyczne i turystyczne…