Exposé

To wyraz cytat, który musi być wymawiany z akcentem na ostatniej sylabie i zapisywany z kreseczką „na Suwałki” nad „e”

Józef kardynał Glemp

Współcześnie słowo „hrabia” czy „książę” włożone między imię i nazwisko razi poczucie językowe wielu Polaków. Ale w oficjalnych tekstach kościelnych...

Gaudeamus igitur

Mało który student zna dziś łacinę, a jeśli nawet zna, to i tak nie rozumie wymowy słynnej XVIII-wiecznej pieśni…

Bogiem a prawdą

Broń Boże! nie wolno do tego frazeologizmu wstawiać na początek słowa między i mówić Między Bogiem a prawdą…