Exposé

To wyraz cytat, który musi być wymawiany z akcentem na ostatniej sylabie i zapisywany z kreseczką „na Suwałki” nad „e”

Józef kardynał Glemp

Współcześnie słowo „hrabia” czy „książę” włożone między imię i nazwisko razi poczucie językowe wielu Polaków. Ale w oficjalnych tekstach kościelnych...