Ałmaty

Od kilkunastu lat dawna stolica Kazachstanu nie nazywa się już „Ałma Ata”. Ale z nowym słowem są trudności gramatyczne…

Łże-elity

Dawniej mówiono „łżykwiat” (po kaszubsku „łżekwiat”) na „kwiecień”, bo uważano, że to miesiąc, który „przedwcześnie wyłudza z ziemi kwiaty”