Przed laty, sprzed lat

Nie wszyscy widzą w błędnych sformułowaniach typu „obrazy sprzed laty”, „filmy sprzed laty” archaiczną formę narzędnika lm. rzeczownika „rok”

Trochę, po trosze

Wyrazy te pochodzą od archaicznego dzisiaj wyrazu „(ta) trocha”, czyli ‚niewielka ilość, odrobina, garść czegoś’