Kto bądź albo ktokolwiek

W słownikach ortograficznych można natrafić na wyrażenia „ktokolwiek bądź”, „gdziekolwiek bądź” itp. piętnowane w… innych wydawnictwach poprawnościowych