Doktor

Dziś w starannej polszczyźnie za jedynie możliwą do zaakceptowania uważa się wymowę z głoską „o”, a już na pewno pisać...