Sonii czy Soni?

Zdrobniałe imiona rosyjskie sprawiają kłopot, kiedy chce się je zapisać w dopełniaczu, celowniku czy miejscowniku

A nuż, widelec

Wyrażenie to jest żartem językowym opartym na identycznym brzmieniu wyrazów „nóż” i „nuż”. Nie wszyscy o tym wiedzą…

Trzeba zLepperować

Gra słów w hasłach reklamowych czy spotach wyborczych to rzecz niesłychanie cenna i chętnie wykorzystywana. Ale efekty mogą być… mizerne