Miesięczne Archiwum: Lipiec 2005

Sfora psów

Etymologicznie słowo „sfora” oznacza ‘smycz do prowadzenia dwóch psów gończych zapiętych w obroże’. Z tego właśnie bierze się jego ogólniejsza definicja