Okulary przeciwsłoneczne

Przedrostek „przeciw-” musi wystąpić jako człon wyrazu złożonego, kiedy chodzi o ‘działanie przeciwne do czegoś, zwalczające coś, zmierzające do usunięcia...

Konto złotowe

Przymiotnik „złotowy” bardziej kojarzymy ze „złotem” (‘metalem’) niż ze „złotym” (‘walutą’)

Kto to jest sensat?

W słownikach znajdziemy już dwie definicje tego rzeczownika. Ale kiedyś była wyłącznie jedna i nie miała związku z… „sensacją”!