Rehabilitacja drogi

Trudno zrozumieć, dlaczego w polszczyźnie branżowej nie używa się określeń „naprawa drogi”,„renowacja mostu” czy „modernizacja wiaduktu”…