Miesięczne Archiwum: Kwiecień 2005

Kto to są kuzyni?

Mamy do czynienia z zapożyczeniem z języka francuskiego, ale czy „kuzyn”, „kuzynka” to wyłącznie ‘syn, córka brata’, ale już nie ‚syn, córka siostry’?

Europa da się lubić

Spora część użytkowników polszczyzny nie chce przyjąć do wiadomości, że czasownik „lubić” ma w wygłosie zakończenie „-ić”, a nie: „-eć”