Kto to są kuzyni?

Mamy do czynienia z zapożyczeniem z języka francuskiego, ale czy „kuzyn”, „kuzynka” to wyłącznie ‘syn, córka brata’, ale już nie...

Europa da się lubić

Spora część użytkowników polszczyzny nie chce przyjąć do wiadomości, że czasownik „lubić” ma w wygłosie zakończenie „-ić”, a nie: „-eć”