Czeski film

Powiedzenie to nawiązuje wprost do tytułu „Nikt nic nie wie”, a nie do jakości, wartości każdego filmu produkcji czeskiej…