Miesięczne Archiwum: Marzec 2005

Mickiewicza 20, mieszkania 15

W tego typu konstrukcjach pomija się słowo „numer”, ale mimo to funkcjonuje ono jako człon domyślny i wpływa na postać gramatyczną rzeczownika „mieszkanie”

Czeski film

Powiedzenie to nawiązuje wprost do tytułu „Nikt nic nie wie”, a nie do jakości, wartości każdego filmu produkcji czeskiej…