Co z tą [Ukrajną]?

Złe akcentowanie wyrazów, a nawet całych zdań to niestety znak rozpoznawczy wielu polityków oraz innych osób zabierających głos publicznie …

Czy można się mile rozczarować?

Kiedyś „rozczarować” znaczyło ‘uwolnić od czarów, uroków’, więc połączenie z tym czasownikiem przysłówka o znaczeniu dodatnim było możliwe. Ale dziś...