Miesięczne Archiwum: Listopad 2004

Co z tą [Ukrajną]?

Złe akcentowanie wyrazów, a nawet całych zdań to niestety znak rozpoznawczy wielu polityków oraz innych osób zabierających głos publicznie …

Czy można się mile rozczarować?

Kiedyś „rozczarować” znaczyło ‘uwolnić od czarów, uroków’, więc połączenie z tym czasownikiem przysłówka o znaczeniu dodatnim było możliwe. Ale dziś „rozczarować” rozumiemy inaczej…

O hamletach, frankensteinie i warsie

Jeśli ktoś sądził, że w I Jastrzębskim Dyktandzie będzie ulgowo, to się przeliczył. Można było zrobić aż… 160 błędów. Polska ortografia to nie tylko „rz” i „ż”, „ch” i „h”, „u” i ó”…