Miesięczne Archiwum: Październik 2004

Adres nigdzie nie mieszka

Wyrażenie „adres zamieszkania” weszło na dobre do języka Polaków, nagminnie spotyka się je w tekstach pisanych, w kwestionariuszach, na blankietach…Co więc zrobić? Uznać za poprawne?

Ditlenek węgla to… nie żart!

Skoro chciano umiędzynarodowić pisownię„dwutlenek”, to należało raczej wprowadzić określenie „dioksyd” (od łac. dioxide). Przecież łączenie w jednym wyrazie części polskiej i obcej jest szczególnie niefortunne

I Czeczeni, i Czeczeńcy

Mówiąc „Czeczeniec”, ludzie wcale nie nadają temu określeniu zabarwienia ujemnego, jak w wypadku „Japońca”, „Italiańca”, „Amerykańca”, „Filipińca”, „Meksykańca”. Negatywne za to odczucia wywołuje u wielu Polaków jak najbardziej poprawna nazwa „Ukrainiec”…