Adres nigdzie nie mieszka

Wyrażenie „adres zamieszkania” weszło na dobre do języka Polaków, nagminnie spotyka się je w tekstach pisanych, w kwestionariuszach, na blankietach…Co...

Ditlenek węgla to… nie żart!

Skoro chciano umiędzynarodowić pisownię„dwutlenek”, to należało raczej wprowadzić określenie „dioksyd” (od łac. dioxide). Przecież łączenie w jednym wyrazie części polskiej...

I Czeczeni, i Czeczeńcy

Mówiąc „Czeczeniec”, ludzie wcale nie nadają temu określeniu zabarwienia ujemnego, jak w wypadku „Japońca”, „Italiańca”, „Amerykańca”, „Filipińca”, „Meksykańca”. Negatywne za...