Miesięczne Archiwum: Wrzesień 2004

Dezawuować, czyli…

Są słowniki, które pomijają znaczenie ‘odmawiać komuś prawa do występowania w czyimś imieniu, cofać swoją aprobatę dla kogoś, nie uznawać czyichś praw do robienia czegoś’. Według nich dezawuować to wyłącznie ‘umniejszać wartość czegoś, podważać...

[Szczał] na bramkę

Kiedy w jakimś wyrazie występują obok siebie dwie albo trzy spółgłoski, niezwykle trudno je wyartykułować. Dlatego mówiący upraszczają sobie takie połączenie. Ale, uwaga!, mogą z tego wyniknąć problemy…