Miesięczne Archiwum: Sierpień 2004

Uwaga na czasowniki dostarczyć, dotknąć

W radiu pojawiała się ostatnio pewna reklama z błędem składniowym: „Proszę dotknąć kierownicę…”. Rzecz jasna należało powiedzieć „Proszę dotknąć kierownicy”, bo przecież chodziło o fizyczne dotknięcie kierownicy rękami…

Być na tapecie

Nie chodzi o “tapetę” służącą do wyklejania ścian, tylko o zapomniane już słowo “tapet”, inaczej ‘przykryty zielonym bądź bordowym suknem stół, przy którym toczą się jakieś obrady, dyskusje’…