Miesięczne Archiwum: Lipiec 2004

Skóra ekologiczna

Nie wszystkim podoba się rozszerzenie znaczenia wyrazów „ekologia”, „ekolog”, „ekologiczny”, na co zezwolili językoznawcy…

Wyjść na dwór bliższe normie ogólnoliterackiej

Niektórzy bronią formy „na dworzu”, twierdząc, że w ten sposób odróżnia się ona od postaci szóstego przypadka wyrazu „dwór” w znaczeniu „posiadłość ziemska” („na dworze”). Nie mają racji, taka ucieczka przed homonimią fleksyjną jest...

W tę i we w tę

Intrygujące (a co za tym idzie mało zrozumiałe) jest dla większości piszących występowanie w tym powiedzeniu przyimka „we”. Skąd on się wziął i… po co?

Dziewczyna w bieliznę ubrana

Dziś nie odczuwamy związku „bielizny” z „bielą” i z „ubraniem noszonym na wierzchu”. Jest ona wyłącznie ‘spodnią częścią garderoby’ albo ‘powleczeniem pościeli’. Ale kiedyś było inaczej…