Miesięczne Archiwum: Czerwiec 2004

Było (to) corpus, jest (ten) korpus

Czy nie dałoby się zmienić rodzaju gramatycznego wyrazu „opus”, tym bardziej że odmienia się on nie jak rzeczownik nijaki, ale jak męski: kogo? czego? „opusu”, komu? czemu? „opusowi” itd.?