Lodówkozamrażarka

Nikt nie odważył się w dzienniku „Fakt” poprawić pisarza i tłumacza Antoniego Liberę, który w dodatku „Europa” napisał: „(…) Jest...

Kamera obskura

Terminem tym określano dawniej dział czasopisma, w którym przytaczano (zwykle z ironicznym komentarzem) cytaty świadczące o nieporadności językowej lub nieuctwie...