Miesięczne Archiwum: Kwiecień 2004

Lodówkozamrażarka

Nikt nie odważył się w dzienniku „Fakt” poprawić pisarza i tłumacza Antoniego Liberę, który w dodatku „Europa” napisał: „(…) Jest to fikcyjna biografio-hagiografia Michela Dzierżyńskiego”…

Kamera obskura

Terminem tym określano dawniej dział czasopisma, w którym przytaczano (zwykle z ironicznym komentarzem) cytaty świadczące o nieporadności językowej lub nieuctwie autorów tekstów…