Miesięczne Archiwum: Luty 2004

Zawirowania wokół na co dzień

Jeszcze na początku lat 70. jeden z poradników językowych (sic!) nosił tytuł „Język polski na codzień” i dopiero w następnych wydaniach ktoś sobie przypomniał o pisowni rozdzielnej całości (co miało obowiązywać od 1963 r.)...