Jojoba

Nawet człowiek nieznający jakiegoś języka musi umieć poprawnie wymawiać obce słowa, jeśli zdobyły prawo obywatelstwa w polszczyźnie i funkcjonują jako...

Co z tą [Ukrajną]?

Złe akcentowanie wyrazów, a nawet całych zdań to niestety znak rozpoznawczy wielu polityków oraz innych osób zabierających głos publicznie …

Adres nigdzie nie mieszka

Wyrażenie „adres zamieszkania” weszło na dobre do języka Polaków, nagminnie spotyka się je w tekstach pisanych, w kwestionariuszach, na blankietach…Co...

Ditlenek węgla to… nie żart!

Skoro chciano umiędzynarodowić pisownię„dwutlenek”, to należało raczej wprowadzić określenie „dioksyd” (od łac. dioxide). Przecież łączenie w jednym wyrazie części polskiej...