Roczne Archiwum: 2004

Dlaczego Miss Polonia, ale: Miss Polski?

Nazwy z członem „Miss” nie mają już dziś związku z pierwotną symboliką tytułu najpiękniejszej. Wszystko sprowadza się do rangi zawodów, targów, licytacji, która lepsza, zgrabniejsza, efektowniejsza – twierdzi prof. Andrzej Markowski

Jojoba

Nawet człowiek nieznający jakiegoś języka musi umieć poprawnie wymawiać obce słowa, jeśli zdobyły prawo obywatelstwa w polszczyźnie i funkcjonują jako tzw. cytaty. Niestety, różnie z tym bywa…

Co z tą [Ukrajną]?

Złe akcentowanie wyrazów, a nawet całych zdań to niestety znak rozpoznawczy wielu polityków oraz innych osób zabierających głos publicznie …

Czy można się mile rozczarować?

Kiedyś „rozczarować” znaczyło ‘uwolnić od czarów, uroków’, więc połączenie z tym czasownikiem przysłówka o znaczeniu dodatnim było możliwe. Ale dziś „rozczarować” rozumiemy inaczej…

O hamletach, frankensteinie i warsie

Jeśli ktoś sądził, że w I Jastrzębskim Dyktandzie będzie ulgowo, to się przeliczył. Można było zrobić aż… 160 błędów. Polska ortografia to nie tylko „rz” i „ż”, „ch” i „h”, „u” i ó”…

Adres nigdzie nie mieszka

Wyrażenie „adres zamieszkania” weszło na dobre do języka Polaków, nagminnie spotyka się je w tekstach pisanych, w kwestionariuszach, na blankietach…Co więc zrobić? Uznać za poprawne?

Ditlenek węgla to… nie żart!

Skoro chciano umiędzynarodowić pisownię„dwutlenek”, to należało raczej wprowadzić określenie „dioksyd” (od łac. dioxide). Przecież łączenie w jednym wyrazie części polskiej i obcej jest szczególnie niefortunne

I Czeczeni, i Czeczeńcy

Mówiąc „Czeczeniec”, ludzie wcale nie nadają temu określeniu zabarwienia ujemnego, jak w wypadku „Japońca”, „Italiańca”, „Amerykańca”, „Filipińca”, „Meksykańca”. Negatywne za to odczucia wywołuje u wielu Polaków jak najbardziej poprawna nazwa „Ukrainiec”…

Dezawuować, czyli…

Są słowniki, które pomijają znaczenie ‘odmawiać komuś prawa do występowania w czyimś imieniu, cofać swoją aprobatę dla kogoś, nie uznawać czyichś praw do robienia czegoś’. Według nich dezawuować to wyłącznie ‘umniejszać wartość czegoś, podważać...