Miesięczne Archiwum: Grudzień 2003

Dlaczego należy mówić wziąć?

Mylą się ci, którzy wrzucają ten czasownik do jednego worka z „siąść”,” trząść”, „posiąść”. Tymczasem składa się on z przedrostka „wz-” i rdzenia „-jąć”, tego samego, który występuje w wyrazach „przyjąć”, „zająć”, „wyjąć”,” odjąć”…

Dzień dobry, ale: dobranoc

Powinno być „dobry dzień”, gdyż zwykle w polszczyźnie przydawkę kładzie się zwykle przed rzeczownikiem. Przestraszono się jednak, że jest to wyrażenie zbyt gwarowe, bo ludzie zaczęli pisać „dobrydzień” i akcentować sylabę „bry-”…

Kłopot z przyimkiem około

Używajmy tego przyimka z wyrazami w drugim przypadku wtedy, gdy jest to konieczne. W innych sytuacjach nie szukajmy na siłę synonimów „mniej więcej”, „prawie”, „blisko” i nie bójmy konstrukcji składniowych, w których „około” występuje...

Za granicą (a nie: zagranicą)

Nie przyjęły się w polszczyźnie wyrażenia „do zagranicy”, „w zagranicy”. Językoznawcy pozostawili więc tradycyjne połączenia „za granicę”, „za granicą”…

Lacrimoso w Katowicach

„Tekst dyktanda ranił uszka” – powiedział Grzegorz Turnau. „Nie muszę wiedzieć, co to jest „roshar”. Nie będzie mi wstyd, jeśli zrobiłem byki” – stwierdził po konkursie Andrzej Sikorowski.