Miesięczne Archiwum: Listopad 2003

Pleść duby smalone, czyli…

„Dub”, czyli „dąb”, można było jedynie giąć, ale nie dało się z niego niczego wyplatać. Świeżo ścięte gałązki „dubu ” smalono więc nad płomieniem, sądząc, że łatwiej będzie później z nich coś wypleść. Ale...

Dwu albo dwóch

Formy „dwiema” używano kiedyś we wszystkich rodzajach. Później została zastąpiła przez „dwoma”, dlatego dziś można ją jeszcze łączyć z rzeczownikami żeńskimi…

Mamo, kup mi loda

Dawniej słowniki zamieszczały wyłącznie słowo „lody” w znaczeniu ‘zamrożonego smakołyku’. Dziś językoznawcy usankcjonowali liczbę pojedynczą tego wyrazu…