Miesięczne Archiwum: Październik 2003

O dobrym i złym na dziś

Wyrażenia “dzień dzisiejszy”, “dzień wczorajszy”, “dzień jutrzejszy” tchną kancelaryjnością, jednak językoznawcy nie uważają ich za niepoprawne…