Miesięczne Archiwum: Październik 2003

O dobrym i złym na dziś

Wyrażenia „dzień dzisiejszy”, „dzień wczorajszy”, „dzień jutrzejszy” tchną kancelaryjnością, jednak językoznawcy nie uważają ich za niepoprawne…