Brać się do roboty

Przyimka „za” wolno użyć wtedy, gdy czasownik ten łączy się z nazwą części ciała, a więc występuje w znaczeniu dosłownym...