Miesięczne Archiwum: Wrzesień 2003

Brać się do roboty

Przyimka “za” wolno użyć wtedy, gdy czasownik ten łączy się z nazwą części ciała, a więc występuje w znaczeniu dosłownym ‘chwytać się za coś’