Udawać Greka, ale: nocny marek

Zwrot „udawać Greka” ma wprost odniesienie do przedstawiciela narodowości greckiej, ale w wypadku wyrażenia „nocny marek” skojarzenie z imieniem „Marek”...

Akty i akta

Rzeczownik „akt” ma kilka znaczeń, ale przyjmuje różne formy gramatyczne i niejednakowo się odmienia. Trzeba o tym pamiętać…