Miesięczne Archiwum: Sierpień 2003

Pasjonat jest już hobbystą

Pod koniec lat 90. XX w. językoznawcy zrewidowali stanowisko w kwestii wielu wyrazów i wyrażeń, które w poradnikach i słownikach piętnowane były jako niepoprawne

Udawać Greka, ale: nocny marek

Zwrot „udawać Greka” ma wprost odniesienie do przedstawiciela narodowości greckiej, ale w wypadku wyrażenia „nocny marek” skojarzenie z imieniem „Marek” okazuje się mylące…

Akty i akta

Rzeczownik „akt” ma kilka znaczeń, ale przyjmuje różne formy gramatyczne i niejednakowo się odmienia. Trzeba o tym pamiętać…