Miesięczne Archiwum: Kwiecień 2003

Pani Wanda Rapaczyński

Szefowa Agory przez wiele lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych, tam zmieniła stan cywilny i przyjęła nazwisko odmężowskie o zakończeniu -ski (na Zachodzie obowiązuje jedno brzmienie nazwiska małżeństwa)