Pani Wanda Rapaczyński

Szefowa Agory przez wiele lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych, tam zmieniła stan cywilny i przyjęła nazwisko odmężowskie o zakończeniu -ski...

Koedukacyjny

Przymiotnik ten nie oznacza wszystkiego, co jest przeznaczone dla osób obojga płci…