Pani Wanda Rapaczyński

Szefowa Agory przez wiele lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych, tam zmieniła stan cywilny i przyjęła nazwisko odmężowskie o zakończeniu -ski...