Teatr imienia Słowackiego

Konstrukcja „imienia kogoś”, używana w znaczeniu ‚nazwany na czyjąś cześć’, znana jest w polszczyźnie od dawna. Nie byłoby problemu, gdyby...