Miesięczne Archiwum: Marzec 2003

Teatr imienia Słowackiego

Konstrukcja „imienia kogoś”, używana w znaczeniu ‚nazwany na czyjąś cześć’, znana jest w polszczyźnie od dawna. Nie byłoby problemu, gdyby językoznawcy postanowili, że w nazwach własnych człon „imię” ma być zapisywany w pełnym brzmieniu...