Miesięczne Archiwum: Luty 2003

Tak należało odpowiedzieć (1)

Na święta Bożego Narodzenia przygotowaliśmy dla Państwa rozrywkę umysłową. Konkurs gramatyczno-ortograficzny nie wydawał nam się zbyt trudny, ale – przyznajemy – nie był też… zbyt łatwy. Uznaliśmy jednak, że stali Czytelnicy „Obcego języka polskiego”...

Poszłam, ale: poszedłem

Kiedyś także formy żeńskie zawierały cząstkę „-ed”. Kobiety i dziewczęta mówiły „poszedłam”, „przyszedłam”, a mężczyźni o nich „poszedła”, „przyszedła”. Z czasem jednak w formach tych zanikło „e” ruchome, a później, już w postaciach „poszdłam”,...