Miesięczne Archiwum: Styczeń 2003

Lwu czy Lwowi Rywinowi?

Skoro jest “kotu”, ale: “Markowi Kotowi”, więc tak samo powinniśmy mówić i pisać : “lwu w zoo”, ale: ” Lwu Rywinowi”…

O pisowni Wigilia i wigilia

Słowo “wigilia” ma kilka znaczeń. Kiedy pisze się je wielką literą (“Wigilia”), oznacza dzień 24 grudnia poprzedzający Boże Narodzenie, kiedy małą literą (wigilia) – ‘uroczystą kolację przygotowywaną tego dnia’. Używa się go czasem  w szerszym znaczeniu jako ‘dzień...