Miesięczne Archiwum: Styczeń 2003

Lwu czy Lwowi Rywinowi?

Skoro jest „kotu”, ale: „Markowi Kotowi”, więc tak samo powinniśmy mówić i pisać : „lwu w zoo”, ale: ” Lwu Rywinowi”…

O pisowni Wigilia i wigilia

Słowo „wigilia” ma kilka znaczeń. Kiedy pisze się je wielką literą („Wigilia”), oznacza dzień 24 grudnia poprzedzający Boże Narodzenie, kiedy małą literą (wigilia) – ‚uroczystą kolację przygotowywaną tego dnia’. Używa się go czasem  w szerszym znaczeniu jako ‚dzień...