Roczne Archiwum: 2003

Dlaczego należy mówić wziąć?

Mylą się ci, którzy wrzucają ten czasownik do jednego worka z „siąść”,” trząść”, „posiąść”. Tymczasem składa się on z przedrostka „wz-” i rdzenia „-jąć”, tego samego, który występuje w wyrazach „przyjąć”, „zająć”, „wyjąć”,” odjąć”…

Dzień dobry, ale: dobranoc

Powinno być „dobry dzień”, gdyż zwykle w polszczyźnie przydawkę kładzie się zwykle przed rzeczownikiem. Przestraszono się jednak, że jest to wyrażenie zbyt gwarowe, bo ludzie zaczęli pisać „dobrydzień” i akcentować sylabę „bry-”…

Kłopot z przyimkiem około

Używajmy tego przyimka z wyrazami w drugim przypadku wtedy, gdy jest to konieczne. W innych sytuacjach nie szukajmy na siłę synonimów „mniej więcej”, „prawie”, „blisko” i nie bójmy konstrukcji składniowych, w których „około” występuje...

Za granicą (a nie: zagranicą)

Nie przyjęły się w polszczyźnie wyrażenia „do zagranicy”, „w zagranicy”. Językoznawcy pozostawili więc tradycyjne połączenia „za granicę”, „za granicą”…

Lacrimoso w Katowicach

„Tekst dyktanda ranił uszka” – powiedział Grzegorz Turnau. „Nie muszę wiedzieć, co to jest „roshar”. Nie będzie mi wstyd, jeśli zrobiłem byki” – stwierdził po konkursie Andrzej Sikorowski.

Pleść duby smalone, czyli…

„Dub”, czyli „dąb”, można było jedynie giąć, ale nie dało się z niego niczego wyplatać. Świeżo ścięte gałązki „dubu ” smalono więc nad płomieniem, sądząc, że łatwiej będzie później z nich coś wypleść. Ale...

Dwu albo dwóch

Formy „dwiema” używano kiedyś we wszystkich rodzajach. Później została zastąpiła przez „dwoma”, dlatego dziś można ją jeszcze łączyć z rzeczownikami żeńskimi…

Mamo, kup mi loda

Dawniej słowniki zamieszczały wyłącznie słowo „lody” w znaczeniu ‘zamrożonego smakołyku’. Dziś językoznawcy usankcjonowali liczbę pojedynczą tego wyrazu…

O dobrym i złym na dziś

Wyrażenia „dzień dzisiejszy”, „dzień wczorajszy”, „dzień jutrzejszy” tchną kancelaryjnością, jednak językoznawcy nie uważają ich za niepoprawne…