Chrześniak czy chrzestniak?

Artykulacja grupy spółgłoskowej „st + ni” przysparzała ludziom wiele kłopotu, więc zredukowano ją sobie do „ś + ni”. Zamiast „chrzestniacy”...

Statua. Za trudne słowo?

Ze względu na rzadkie w języku polskim połączenie samogłosek „-ua” wiele osób wymawia to słowo i zapisuje jako „statuła”. Językoznawcy...