Miesięczne Archiwum: Wrzesień 2002

<em>3 maja</em>, a nie: <em>3-go maja</em>

3 maja, a nie: 3-go maja

Na Waszej stronie znalazłem potwierdzenie moich wątpliwości: należy pisać 3 maja, a nie 3-go maja. Z tego, co wiem, pisownia -go jest stara. Zastanawia mnie jednak fakt,że bardzo wielu ludzi – co dziwniejsze, młodych...

Nie mówmy (raczej) w oparciu o…

Czy wyrażenie w oparciu o coś, tak rozpowszechnione nie tylko w języku urzędowym, należy zdecydowanie potępiać? W Słowniku poprawnej polszczyzny PWN prof. Witolda Doroszewskiego czytamy: niepoprawne „w oparciu o coś”  zamiast „opierając się na...

Włóż płaszcz (a nie: ubierz płaszcz)

Językoznawcy twierdzą, że błędne ubrać płaszcz, ubrać spodnie itp. spotyka się głównie na południu i zachodzie Polski. Z niepokojem obserwują jednak, jak ów regionalizm przenika do polszczyzny ogólnej (zaczynają tak mówić nawet ludzie dbający...

Dlaczego mówimy o przyjaciołach

Istniał kiedyś w polszczyźnie wyraz „przyjacioły”, ale wydał się komuś mało wytworny, więc z czasem, przez analogię do form liczby pojedynczej, zastąpiono go formą mianownikową „przyjaciele”. Zapomniano jednak o dalszych przypadkach, i stąd właśnie...

Karta nauczyciela

W myśl słownikowych zasad wielką literą pisze się wyłącznie  słowo „Karta”, tymczasem w akcie prawnym od przeszło 30 lat widnieje zapis „Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela”. I nikt tego nie...