Karta nauczyciela

W myśl słownikowych zasad wielką literą pisze się wyłącznie  słowo „Karta”, tymczasem w akcie prawnym od przeszło 30 lat widnieje...