Kłopotliwy przyimek na

Według Słownika poprawnej polszczyzny PWN nie popełniamy błędu, kiedy używamy zwrotu: Na sali go nie ma, choć lepszy jest: W sali...