Miesięczne Archiwum: Sierpień 2002

Kłopotliwy przyimek na

Według Słownika poprawnej polszczyzny PWN nie popełniamy błędu, kiedy używamy zwrotu: Na sali go nie ma, choć lepszy jest: W sali go nie ma…

Iść po linii najmniejszego oporu

Chodzi o najmniejszy „opór”, a nie o najmniejszą „linię”. Podobnie w kondolencjach nie mówi się „o serdecznych wyrazach współczucia”, lecz „o wyrazach serdecznego współczucia”, gdyż to „współczucie” ma być serdeczne, a nie „wyrazy”!