Z Jeanem Jakiem Rousseau

Skoro w nazwiskach „Remarque”, „Braque” nieme „-ue” i spółgłoska „-q” przeszły w miękkie „-kie” (z „Remarkiem”, z „Brakiem”), to to...

Napić się żubrówki, zapalić marlboro

Nazwy konkretnych wyrobów przemysłowych (samochodów, motocykli, rowerów, aparatów radiowych i telewizyjnych, #przyrządów elektrycznych, zegarków, lekarstw, papierosów, napojów, artykułów spożywczych, butów,...