Miesięczne Archiwum: Maj 2002

Studiuję na Pacie

Nie może to być forma na PAT-cie, ponieważ mianownik musiałby wtedy brzmieć PATT, a nie PAT. Chodzi oczywiście o Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie…

Umowa na czas nieokreślony

Ileż było wahań, jak pisać: umowa na czas „nie określony” (czyli taki, którego nie określono’) czy „na czas nieokreślony” (‚nie dający się określić’)?